Studydroid is shutting down on January 1st, 2019

by pjv


keywords:
Bookmark and ShareFront Back
ma
妈妈
ma1ma
hen3
wo3
ni3
hao3 / hao4
ne
ye3
mang2
ta1
他人
ta1ren2
ta1
men
我们
wo3men
你们
ni3men
他们
ta1men
她们
ta1men
dou1
bu4
哥哥
ge1ge
jiao4
爸爸
ba4ba
nan2
nu3, nv3
朋友
peng2you
男朋友
nan2 peng2you
女朋友
nu3 peng2you
弟弟
di4di
gao1, Gao1
谢谢
xie4xie
dui4
tai4
he1
ka1, ga1
fei1
咖啡
ka1fei1
yao4
lin2, Lin2
林娜
Lin2 Na4
shei2
xue2
sheng1
学生
xue2sheng
lao3
shi1
老师
lao3shi1
shui3
shi4
zhong1
中学
zhong1xue2
x of y cards Next > >> >|