keywords:
Bookmark and ShareFront Back
a head of time
przed czasem; zawczasu; z góry
Can you tell me ahead of time if you\\\'re coming?
Czym możesz mi powiedzieć zawczasu; czy przyjedziesz?
This dish may be prepared a day ahead of time and refrigerated
To danie może być przygotowane dzień przed czasem i zamrożone.
as soon as possible
jak najwcześniej; jak najrychlej
Please; send it as soon as possible
Proszę; wyślij to jak najwcześniej.
Please reply as soon as possible
Proszę odpowiedzieć jak najszybciej.
Try to fix the car as soon as possible
Spróbuj naprawić samochód jak najszybciej.
sooner or later
wcześniej czy później
Sooner or later you will have to make a decision
Wcześniej czy później będziesz musiał podjąć decyzję.
Sooner or later you will have to face the facts
Wcześniej czy później będziesz musiał stawić czoła faktom.
the sooner the better
im wcześniej; tym lepiej
\\\"When shall I tell him?\\\" - \\\"The sooner the better.\\\"
\\\"Kiedy mam mu powiedzieć?\\\" - \\\"Im wcześniej tym lepiej.\\\"
Let\\\'s get out of here! The sooner the better!
Wynośmy się stąd! Im szybciej tym lepiej!
that reminds me
to mi przypomina
That reminds me; I must buy a jacket
To mi przypomina
That smell reminds me of Italy
Ten zapach przypomina mi Włochy.
That film reminds me of our first date
Ten film przypomina mi o naszej pierwszej randce.
frankly
szczerze; otwarcie
Frankly; I\\\'m really shocked by his death
Szczerze mówiąc; jestem naprawdę zaszokowany jego śmiercią.
Frankly; I couldn’t care less
Szczerze mówiąc; nic mnie to nie obchodzi.
Frankly; I\\\'m not very interested
Szczerze mówiąc
Frankly speaking; I don\\\'t care
Szczerze mówiąc; nie obchodzi mnie to.
The minister has come under fire from all sides
Minister stanął w ogniu krytyki ze wszystkich stron.
a great deal (of)
masę; mnóstwo; bardzo dużo
They spent a great deal of money
Oni wydali masę pieniędzy.
It took a great deal of time and effort
To zabrało mnóstwo czasu i wysiłku.
a bit (of)
trochę; odrobina
Would you like a bit more
Czy chciałbyś trochę więcej? Chciałbyś jeszcze trochę?
He is a bit mad
On jest trochę stuknięty.
These trousers are a bit tight
Te spodnie są odrobinę za ciasne.
\\\"Are you tired?\\\" - \\\"Yes; I am a bit.\\\"
\\\"Jesteś zmęczony?\\\" - \\\"Tak trochę.\\\"
It costs a bit more than I wanted to spend
To kosztuje trochę więcej niż chciałem wydać.
That should help a bit
To powinno trochę pomóc.
Wait a bit
Zaczekaj trochę.
With a bit of luck they\\\'ll be there by 15
Przy odrobinie szczęścia oni będą tam przed 15.
He earns quite a bit
On zarabia całkiem sporo.
It\\\'s a bit much calling me at three in the morning
To już lekka przesada wydzwaniać do mnie o trzeciej nad ranem.
Not a bit
Ani trochę.
I\\\'ll be a bit later
Będę trochę później.
Try to relax a bit
Spróbuj się trochę odprężyć.
She looks a bit like my sister
Ona wygląda trochę jak moja siostra.
I feel a bit better now
Czuję się teraz trochę lepiej.
x of y cards