Studydroid is shutting down on January 1st, 2019
Cloned from: Class Vocab 26

by henryj


keywords:
Bookmark and ShareFront Back
I'll be in Albania in 10 months.
Pas dhjetë muajve do të jem në Shqipëri.
How do your pants fit?
Si të rrinë ty pantallonat?
clothing store
dyqan veshjesh
shoe maker
këpucëtar
How did you rise? [Good morning]
Si u gdhive?
raincoat
pardesy

[in Kosovë = mantil]
a suit
kostum - i, e, et
plant, factory
uzinë - a, a, at
pants
pantallona - t
dismal
i zymtë
date of expiration
data e skodencës
laces [shoe laces]
lidhëse
rubber
gomë - a
cuffs
mansheta
cupboard, pantry
dollap - i, ë, ët
gym
palestër
skirt
fund - i, e, et
heavy coat, overcoat
pallto - ja, o, ot
semi truck
kamion - i, ë, ët
to pluck off, pick, tear off
këpus

këputa, këputur
a label
etiketë - a, a, at
surprisingly
çuditërisht
cantalloupe, melon
pjepër - i, ra, rat
change [from money]
kusur - i, ë, ët
a dress
fustan - i, e, et
The button has come off.
Është këputur kopsa.

kopsë - a, a, at
alterations
rregullime
tie
kravatë - a
a pair
palë - a, ë, ët
sleeve
mëngë - a, ë, ët
shoes with high heels
Këpucë me taka të larta
My nose is running.
Më rrjedh hunda.
x of y cards