Studydroid is shutting down on January 1st, 2019

by henryj


keywords:
Bookmark and ShareFront Back
Woman puts the devil in the bottle.

[means - Women are very tricky, always have a trick up their sleeves.]
Gruaja e fut djallin në shishe.
a path
[litteral and figurative]
shteg - u, shtigje, shtigjet
stupidity
marrëzi - a, i, it
For you it's easy.
Ti e ke kollaj.
or
Ti e ke lehtë.
Please remind me of the homework tomorrow.
Të lutem, më kujto për detyrat e shtëpisë nesër.
the wide mases
masat e gjera
Nobody wants to know.
Askush nuk do t'ia dijë.
a problem
telash - i, e, et
hall - i, e, et
problem - i, e, et
ascertainment, verification
konstatim - i, e, et

verifikim
vërtetim
He broke them one by one.
Ai i theu një nga një.
barbed wire
tela me gjemba
What do you take me for?
Ç'më kujton ti?
to fine someone, to give someone a ticket
gjobit dikë
appropriate
i përshtatshëm
indignation
indinjatë - a
The cause of contention is a woman.

[The cause of the fight is the woman]
Sebepi i sherrit është gruaja.
She may just as well have been a fruit seller.
Fare mirë ajo mund të ishte shitëse frutash.
By that time, the car will have been broken.
Deri në atë kohë, makina do të ketë qenë prishur.
a strait, a channel
ngushticë - a, a, at
prosperity
prokopi - a [from Greek]

lulëzim - i
agreement
pajtueshmëri - a, i, it
or
pajtim - i, e, et
Can't live with them [women], can't live without them.

[lit. Problem with them, problem without them.]
Hall me to, hall pa to.
stupid
i marrë
to ascertain, to verify
konstatoj

verifikoj
vërtetoj
sqaroj
to contain
disponoj

përmbaj
the run-around
sorollatje - a, e, et
confusion
çoroditje - a

ngatërrim - i
covertly, secretly
nën zë
It reminds me of the white house.
Më kujton Shtëpinë e Bardhë.
in any case...
për çdo rast...
He reminds me of Brian.
Ai më kujton Brianin.
I am fed up with it.

[My spirit has come to the tip of my nose]
Më ka ardhur shpirti në majë të hundës.
x of y cards