Studydroid is shutting down on January 1st, 2019

by bmx316


keywords:
Bookmark and ShareFront Back
Aftenblad
name of newspaper
Aftenposten
name of Oslo daily newspaper
aldri
never
all / alt / alle
all
allerede
already
alltid
always
altså
thus
amerikanske
American
annen / annet andre
other, second
ansatte
employed
et arbeid
work
at
that
av
of, by
bak
behind
bare
only
barn / barnet / barna
child
bedre
better
begge
both
Bergen
city in Norway
best / beste
best
betyr
means
bilen
the car
(en) bjørn
bear / male name
blant
among
ble
became
bli
become
blir
become(s)
blitt
became
bort
away
bra
good / well
(en) brann
fire
bruk / bruke /brukte / brukt
use / used
burde
ought
(en) by / byen / byer / byene
city / town
bør
ought
både
both
ca
circa
da
when, then
de
they, those, the
deg
you (object, singular)
(en) del / delen/ deler / delene
part
dem
them
den
it, that
denne
this [en noun]
der
there [location]
deres
their(s), your(s)
derfor
for that reason
dermed
thus
dersom
if / in case
dessuten
besides
x of y cards Next > >> >|