Studydroid is shutting down on January 1st, 2019keywords:
Bookmark and ShareFront Back
amend
poprawka
being authoritative
być w stanie wydawać polecenia
being competent
być kompetentnym; doskonale znać czyjąś pracę
being decisive
być w stanie podejmować szybkie decyzje
being efficient
być wydajnym
being persuasive
być przekonującym; wiarygodnym
board of directors
zarząd
chairman
prezes
commitment
zaangażowanie osobiste
communication
przekazywanie
competitive
oparty na współzawodnictwie
crises management
zarządzanie kryzysowe
downfall
upadek
effort
wysiłek
executives
pracownicy szczebla kierowniczego
expertise
wiedza
he is in the meeting
on jest na spotkaniu
increasing profits
wzrastające zyski
layout
układ graficzny
manageable
wykonalny
manpower
praca (siła robocza)
merchandise
towar
principles
zasady
safety staff
bezpieczeństwo personelu
store
sklep
store manager
kierownik sklepu
to achieve sth
osiągać coś
to adapt
zmieniać się
to allocate resources
lokować środki
to attain objectives
osiągać cele
to communicate
przekazywać (to communicate information / decisions / strategies /
to design
projektować
to develop strategies
tworzyć strategie
to display
wystawiać (np. towary)
to establish
zakładać
to go to meetings
chodzić na spotkania
to help sb out
pomóc komuś
to improve performance
poprawiać osiągi
to innovate
wprowadzać coś nowego
to maintain
utrzymywać
to make / take decisions
podejmować decyzje
to make certain / sure
upewniać się
to measure performance
mierzyć osiągi
to motivate people / subordinates
motywować ludzi
to price
wyceniać
to put management techniques into practice
wprowadzać techniki zarządzcze w praktykę
to set objectives
ustalać zadania
to spend time in meetings
spędzać czas na spotkaniach
to staff
zapewniać personel
to supervise people / subordinates
nadzorować ludzi
x of y cards Next > >> >|