by Semtex


keywords:
Bookmark and ShareFront Back
Přijmout/smířit se
accept
Vyúčtovat
account
Dokázat něco
achieve
Jednat
act
přidat
add
připustit/uznat
admit
ovlivnit
affect
dovolit si/dopřát si
afford
souhlasit
agree
snažit se o něco
aim for sth, aim to do sth
dovolit/souhlasit/dát souhlas
allow
odpovědět
answer
vypadat jako/ jevit se/zdát se
appear
ucházet se o/ požádat o
apply for sth
hádat se
argue
dohodnout si něco
arrange
přijet/nadejít/nastat
arrive
ptát se/požádat/poprosit
ask
zaútočit/pustit se do něčeho
attack
vyhnout se někomu/něčemu
avoid
zakládat se na nečem/stavět na něčem
base on
(z)bít/(z)tlouci
beat/beaten
stát se
become/became/become
začít
begin/began/begun
věřit něčemu
believe
patřit/náležet někam
belong
rozbít/zabrzdit/porušit/překonat
break/broke/broken
postavit/vybudovat
build/built
(s)hořet/(s)pálit
burn/burnt
koupit
buy/bought
říkat/nazývat/(za)volat
call
starat se/záležet/pečovat
care
nosit/držet(dešník)/přenášet(zbraň)
carry
chytit/stihnout(autobus)
catch/caught
způsobit/zapříčinit
cause
(z)měnit/převléknout/přestoupit
change
naúčtovat/obvinit/nabít
charge
prověřit/zkontrolovat/odškrtnout
check
vybrat
choose/chosen[ˈtʃəʊzən]
tvrdit/prohlašovat
claim
She claimed that the dog attacked her.
uklízet/čistit
clean
I spent the morning cleaning the house.Clean the wound with soap and water.
pročistit,provětrat
clear
lézt na horu
climb
zavřít/skončit
close
sbírat/shormažďovat/vyzvednout dítě ve školce
collect
přijít/změna stavu
come/came/come
spáchat (zločin)/udělat velké rozhodnutí
commit /kəˈmɪt/
porovnat
compare
stěžovat si
complain
Lots of people have complained about the noise.
dokončit, doplnit
complete
x of y cards Next > >> >|