Studydroid is shutting down on January 1st, 2019

by Salous


keywords:
Bookmark and ShareFront Back
ANTIBIOTIKA (Del 2, Proteinsyntesinhibitorer)
7 grupper av syntesinhibitorer
Aminoglykosider Tetracykliner Makrolider Linkosamider Fusidinsyra Oxazolininon Kloramfenikol
Aminoglykosider (generika och preparat-®)
Tobramycin - Nebcina® (i.v.) Dosering: 1 mg/kg kroppsvikt var 8e timme i.v./i.m. tills adekvat serumkoncentration uppnåtts. (Följ serumkoncentration, särskilt hos dem med nedsatt njurfunktion; Dosanpassning) Indikation: Allvarliga infektioner i urinvägar, lungor eller tarm. Endokardit samt intraabdominella infektioner. Mikrobspektrum: Känsliga: Staphylococcus aureus och koagulasnegativa stafylokocker, Haemophilus influenza, E coli, Klebsiella, Enterobacter, Serratia, Citrobacter, Proteus, Acinetobacter, Pseudomonas, Salmonella och Shigella Resistenta: Streptokocker, pneumokocker och enterokocker, Meningokocker, Burkholderia cepacia och Stenotrophomonas maltophilia, Legionella, Anaeroba bakterier inklusive Bacteroides och Clostridium difficile, Chlamydia och Mycoplasma
Tetracykliner
Doxycyklin - Doxyferm® (i.v./p.o.) Dosering: 200 mg första dygnet därefter 100 mg/dygn Indikation: Pneumoni orsakad av Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia psittaci (ornitos) eller Chlamydia pneumoniae (TWAR). Akut exa¬cerbation av kronisk bronkit. Urogenitala infektioner orsakade av Chlamydia trachomatis. Borreliainfektioner: Erytema migrans vid penicillinallergi eller tecken på dissemination såsom neuroborrelios. Vid akut sinuit bör Doxyferm förbehållas patienter som är överkänsliga mot penicilliner eller sviktat vid behandling med dessa. Mikrobspektrum: Känsliga: Betahemolytiska streptokocker grupp A, C och G. Pneumokocker. Staphylococcus aureus. Moraxella catarrhalis. Haemophilus influenzae. Pasteurella multocida. Fransicella tularensis och Brucella. Borrelia burgdorferi. Mycoplasma pneumoniae. Ureaplasma urealyticum. Chlamydia trachomatis, psittaci och pneumoniae. Rickettsia, Coxiella burnetii. Resistenta: Betahemolytiska streptokocker grupp B, enterokocker. Gono¬kocker, meningokocker. Gramnegativa tarmbakterier. Pseudomonas. Anaeroba bakterier inklusive Bacteroides fragilis och Clostridium difficile. Resistens förekommer (1–10%) hos pneumokocker, Haemophilus influenzae samt Staphylococcus aureus och är vanligt (>10%) hos betahemolytiska strepto¬kocker grupp A. Korsresistens föreligger mellan samtliga tetracyklin¬derivat.
Makrolider
Erytromycin - Abboticin® (i.v./p.o.) Klaritromycin - Klacid®, Nexium® - [ulcuseradikering] (p.o.) Dosering: 15-20 mg/kg/dag Indikation: Pneumoni orsakad av Legionella, Mycoplasma pneominae, Chlamydia psittaci (ornitos) eller Chlamydia pnemoniae (TWAR). Kikhosta. Difteri. Urogenitala infektioner orsakade av Chlamydia trachomatis. Konjunktivit och pneumoni hos nyfödda orsakade av Chlamydia trachomatis. Vid följande indikationer bör Abboticin förbehållas patienter med penicillinöverkänslighet eller där penicillin är olämpligt av andra skäl: Samhällsförvärvad pneumoni. Hud- och mjukdelsinfektioner. Mikrobspektrum: Känsliga: Streptokocker och pneumokocker, Staphylococcus aureus och koagulasnegativa stafylokocker, Arcanobacterium haemolyticum, Corynebacterium diphteriae, Moraxella catarrhalis, Bordetella pertussis, Legionella pneumophila, Campylobacter, Chlamydia trachomatis, pneumniae och psittaci, Mykoplasma pneumoniae, Ureaplasma urealyticum, Clostridium prefringens Intermediära: Haemophilus influenzae och parainfluenzae Resistenta: Enterokocker, Pasteurella multocida, Gramnegativa tarmbakterier och Pseudomonas, Clostridium difficile, Anaeroba gramnegativa stavar, Mycoplasma hominis
Linkosamid
Klindamycin - Dalacin® (i.v./i.m./p.o.) Dosering: 300 mgx3 intramuskulärt alt. 600 mgx3 i.v. Indikation: Intraabdominella infektioner. Allvarliga infektioner orsakade av anaeroba bakterier. Vid följande indikationer bör Dalacin förbehållas patienter överkänsliga mot betalaktamantibiotika eller där dessa är olämpliga av andra skäl: Hud- och mjukdelsinfektioner, inklusive recidiverande hidroadenit. Mikrobspektrum: Känsliga: Streptokocker och pneumokocker, Staphylococcus aureus och koagulasnegativa stafylokocker, Corynebacterium diphteriae, Anaeroba bakterier inklusive anaeroba kocker, Clostridium perfringens, Bacteroides och Fusobacterium. Resistenta: Enterokocker, Gramnegativa aeroba bakterier, Clostridium difficile, Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia
Fusidinsyra
Fusidinsyra - Fusidin® (p.o./cutant/i.v.) Dosering: 0,5 g 3-4/dag Indikation: Fucidin används när stafylokocketiologi misstänks eller verifierats, vid infektioner i hud, mjukdelar och skelett. Mikrobspektrum: Vanligen känsliga arter: Staphylococcus aureus, Corynebacterium spp., Clostridium spp., Propionibacterium spp. Arter för vilka förvärvad resistens kan orsaka problem: Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus haemolyticus, Staphylococcus hominis Ärftligt resistenta organismer: Streptococcus spp., Gramnegativa bakterier
Oxazolinon
Linezolid - Zyvoxid® Dosering: se Fass Indikation: Nosokomial pneumoni, samhällsförvärvad pneumoni, komplicerade hud- och mjukdelsinfektioner. Mikrobspektrum: Linezolid är ett syntetiskt, antibakteriellt medel som tillhör en ny klass av antibiotika, oxazolidinonerna. Linezolid är verksamt in vitro mot aeroba grampositiva bakterier och anaeroba mikroorganismer. Linezolid hämmar selektivt den bakteriella proteinsyntesen via en unik verkningsmekanism. Specifikt binder linezolid till en plats på bakteriens ribosomer (23S på 50S-subenheten) och förhindrar bildningen av ett funktionellt 70S initieringskomplex, som är en viktig komponent i translationsprocessen. Känsliga organismer Grampositiva aerober: Enterococcus faecalis, Enterococcus faecium*, Staphylococcus aureus*, Koagulasnegativa stafylokocker, Streptococcus agalactiae*, Streptococcus pneumonie*, Streptococcus pyogenes*, Grupp C-streptokocker Grupp G-streptokocker Grampositiva anaerober: Clostridium perfringens, Peptostreptococcus anaerobius, Peptostreptococcus-arter Resistenta organismer Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis, Neisseria-arter, Enterobacteriaceae, Pseudomonas-arter
Kloramfenikol
Kloramfenikol - Chloromycetin® (ögondroppar/-salva) Dosering: se Fass (2 droppar/3h) Indikation: Bakteriell- konjunktivit, blefarit, keratit samt kornealsår. Trakom. Mikrobspektrum: Känsliga: Pneumokocker, Meningokocker, Haemophilus influenzae, E coli, Staphylococcus aureus och koagulasnegativa stafylokocker Resistenta: Acinetobacter, Pseudomonas, Stenotrophomonas maltophilia.
x of y cards