keywords:
Bookmark and ShareFront Back
Büyük (Big)
Küçük (Small)
Sıcak (Warm)
Soğuk (Cold)
Dolu (Full)
Boş (Empty)
Eski (Old)
Yeni (New)
Çok (Much)
Az (Little)
Fakir (Poor)
Zengin (Rich)
Yüksek (High)
Alçak (Low)
Yorgun (Tired)
Dinç (Fresh)
Açık (Open)
Kapalı (Closed)
Hasta (Ill)
Iyi (sağlıklı) (Well)
Iyi (Good)
Kötü (Bad)
Uzun (Long)
Kısa (Short)
Yaşlı (Old)
Genç (Young)
Bozuk (Broken)
Sağlam (Working)
Sert (Hard)
Yumuşak (Soft)
Ucuz (Cheap)
Pahalı (Expensive)
Ağır (Heavy)
Hafif (Light)
Üzgün (Sad)
Neşelı (Happy)
Şişman (Fat)
Zaıf (Slim)
Tatlı (Sweet)
Acı (Bitter)
Güçlü (Strong)
Güçsüz (Weak)
Kuvvetli (Strong)
Kuvvetsız (Weak)
Tok (Full)
Aç (Hungry)
Çalışkan (Hardworking)
Tembel (Lazy)
Erken (Early)
Geç (Late)
Kalabalık (Crowded)
Tenha (Desolate)
Doğru (True)
Yanlış (False)
Koyu (Clouded)
Açık (Visible)
Dar (Narrow)
Genis (Wide)
Uzak (Far)
Yakın (Close)
Bayat (Unfresh)
Taze (Fresh)
Güzel (Beautiful)
Çirkin (Ugly)
Yakışıklı (Handsome)
Çirkin (Ugly)
Karanlık (Dark)
Aydınlık (Bright)
Kolay (Easy)
Zor (Diffıcult)
Temiz (Clean)
Kirli (pis) (Dirty)
Islak (Dry)
Kuru (Wet)
sağ (right)
sol (left)
ön (front)
arka (back)
beker (unmarried)
evli (married)
sarışın (fair)
esmer (dark)
yorgun (tired)
dinç (fresh / vigorous)
açık (fair weather)
kapalı (overcast weather)
x of y cards