keywords:
Bookmark and ShareFront Back
Brązowy, -a, -e
Brown
Chłopak M
Boy, boyfriend
Czarny, -a, -e
Black
Dobry, -a, -e
Good
Czyj, czyja, czyje
Whose
Długi, -a, -e
Long
drobne
Small change
Duży, -a, -e
Big
dziewczyna F
girl, girlfriend
Dziwny, -a, -e
Strange
a
And
Inny, -a, -e
different
kolega M
Friend
Krótki, -a, -e
Short
kurtka f
sport or casual coat/ jacket
Mały, -a, -e
Small
płaszcz
Long (elegant) coat
Mieć (mam, masz) + acc
To have
Mój, moja, moje
My / mine
Nowy, -a, -e
New
numerek m
Numbered ticket or disc (e.g. in a cloackroom)
pan m
You (formal), with names – Mr
Pana (parasol)
Your, yours (umbrella) with Mr
Pani F
You (formal), with names Miss, Mrs, Ms
Pani (kurtka)
Your, yours (coat) with Miss, Mrs or Ms
Parasol M
Umbrella
Roztargniony, -a, -e
absentminded
Stary, -a, -e
Old
Szatnia F
Cloackroom
Szatniarz M
Cloackroom – attendant
Ten, ta, to
This
Trochę
A little, a bit
Twój, twoja, twoje
Your, yours
Tylko
Just, only
Zaraz
Moment
znajoma f
Acquaintance (female)
Znajomy M
Acquaintance (male)
0
dziękuje
Thank you
Poproszę
I’d like …, please
Proszę
Please
Przepraszam
Excuse me
Długopis M
Ball pen
Dowód osobisty M
Personal identity document
Karta kredytowa F
Credit card
Klucz M
Key
Ołówek M
Pencil
Parasol M
Umbrella (large)
Parasolka F
Umbrella (small)
Paszport M
Passport
x of y cards Next >|