keywords:
Bookmark and ShareFront Back
Blisko
Near
Czemu nie
Why not
Daleko
Far
Gdzie
Where
Iść (idę, idziesz)
To go
Miejsce N
Place
Mieszkać (mieszkam, mieszkasz)
To live
Miły, -a, -e
Nice, pleasant
Nic
Nothing
Nie ma za co
Not at all, you’re welcome
Niestety
Unfortunately
Ochota F
Fancy
Mieć ochotę na kawę
To fancy/feel like coffee
Państwo
You (formal pl)
Czy wiedzą państwo …?
Do you know …?
pilny, -a, -e
Urgent
Nic pilnego
Nothing urgent
Poczta F
Post office
Prawda F
Truth
To prawda
Yes, it is. That’s right.
Prosto
Straight on
Cały czas prosto
Keep straight on
Robić (robię, robisz) + acc
To do, make
Róg M
Corner, horn
Na rogu
On the corner
Tam
There
Tu, tutaj
Here
Ulica F
Street
W lewo
To the left
W prawo
To the right
Wiedzieć (wiem, wiesz)
To know
Zapraszać (zapraszam, zapraszasz) + acc
To invite
Zapraszam cię
I invite you
Aleja F
Avenue
Apteka F
Chemist, drugstore
Bank M
Bank
Basen M
Swimming pool
Cmentarz M
Cemetery
Dworzec autobusowy M
Bus station
Dworzec kolejowy M
Railway station
Hipermarket M
Hypermarket
Kościoł M
Church
Museum N
Museum
Opera F
Opera (house)
Plac M
Place, square
poczta f
post office
sklep m
shop
stacja benzynowa f
petrol / gas station
stadion m
stadium
szpital m
hospital
x of y cards Next >|