keywords:
Bookmark and ShareFront Back
adres m
address
blondyn m
fair-haired man, a blond man
chcieć (chcę, chcesz)
to want
dlaczego
why
dość
quite, enough
dyrektor m
director
dziś, dzisiaj
today, nowadays
godzina f
hour, time
na którą godzinę
what time for?
imię n
first name
mam na imię
my first name is..., nazywam się...
informacja f
information
interesować się (interesuję się, interesujesz się) + instr
to be interested in
mieszkanie n
flat
minuta f
minute
za 10 minut
in 10 minutes
muzyka f
music
myśleć (myślę, myślisz) + o + loc
to think
na pweno
certainly, for sure
nawet
even
nazwisko n
surname
nazywać się (nazywam się, nazywasz się)
to be called
niezły, -a, -e
not bad
niski, -a, -e
low, short
normalny, -a, -e
normal
numer m
number
numer mieszkania
flat number
numer telefonu
telephone number
o
about, concerning
okulary pl
glasses, spectacles
perspektywa f
perspective
pieniądze pl
money
powtórzyć (perfective verb)
to repeat
przystojny, -a, -e
handsome, good looking (only for men)
pytać (pytam, pytasz) + o + acc
to ask about
razem
together
samochód m
car
słucham?
sorry? Also when you pick up the phone
spokój m
calmness, quiet
daj spokój
calm down
szczupły, -a, -e
slim
taksówka f
taxi
tęgi, -a, -e
fat, wide
znaczyć (znaczę, znaczysz)
to mean
ważny, -a, -e
important
wiek m
age
wyglądać (wyglądam, wyglądasz)
to look (interesting, smart, etc), to appear
wysoki, -a, -e
tall, high
za
in (when talking about time)
zamawiać (zamawiam, zamawiasz) + acc
to order
x of y cards Next >|