keywords:
Bookmark and ShareFront Back
artykuł m
article
ciastko n
cake, cookie
ciekawy, -a, -e
interesting
czas m
time
długo
long
jak długo?
how long?
dziennikarstwo n
journalism
dziennikarz m
journalist
hobby n
hooby, pastime
jaki, jaka, jakie
what kind?
jazz m
jazz
jazzowy
jazz (adj)
jeszcze
still, more
koncert m
concert
lubić (lubię, lubisz) + acc
to like
muzyk m
musician
na razie
see you later, for now
naprawdę
really
pasjonujący, -a, -e
fascinating
podać + acc; + dat
to pass, to give (perfective verb)
co podać?
what can I get you?
czy możesz podać mi swój numer telefonu
can you give me your phone number?
polityka f
politics
Polska f
Poland
w Polsce
in Poland
pracować (pracuję, pracujesz)
to work
rachunek m
bill, check, account
radio n
radio
w radiu
on the radio
sok m
juice
staż m
training course, internship
być na stażu
to be on a training course, to do an internship
świetny, , -a, -e
excellent
teraz
now
w
in
wszystko
everything
zajęty, -a, -e
busy, occupied
zamiar m
intention
mieć zamiar
to intend to
znać (znam, znasz) + acc
to know
chleb m
bread
ciasto n
cake
ciastko n
small cake, piece of cake, a cookie
cukier m
sugar
czekolada f
chocolate
jajko n
egg
jogurt m
yoghurt
kanapka f
sandwich
kiełbasa f
sausage
makaron m
pasta
x of y cards Next >|