keywords:
Bookmark and ShareFront Back
banan m
banana
cały, -a, -e
whole
ciekawy, -a, -e
interesting
codziennie
every day, daily
cytryna f
lemon
czytać (czytam, czytasz) + acc
to read
dobrze
well
dojrzały, -a, -e
ripe, mature
dużo
a lot of, much, many
firma f
company
gazeta f
newspaper
gotować (gotuję, gotujesz) + acc
to cook
jabłko n
apple
jeszcze
yet, still
co jeszcze?
what else?
jeść (jem, jesz) + acc
to eat
kilogram m
kilogram
kot m
cat
kocica f
female cat
książka f
book
który, -a, -e
which (out of options)
mieszkanie n
flat
musieć (muszę, musisz)
to have to
narzekać (narzekam, narzekasz) + na + acc
to complain
niż
than
odwiedzić + acc (perfective verb)
to visit
oglądać (oglądam, oglądasz) + acc
to watch, to look at
pić (piję, pijesz) + acc
to drink
płacic (płacę, płacisz) + za + acc
to pay
pisać (piszę, piszesz) + acc
to write
południe n
midday, noon
po południu
in the afternoon
w południe
at midday
pomarańcza f
orange
rachunek m
bill, check (us)
radzić sobie (radzę sobie, radzisz sobie) + z + instr
to look after oneself
rano
in the morning
sam, sama, samo
alone, by oneself
słucham
can I help you?
sprawa f
business, affair
sprzątać (sprzątam, sprzątasz) + acc
to do the cleaning
świetnie
excellently
tamte
those
te
these
telewizja f
television
torebka f
bag, handbag
wieczór m
evening
wieczorem
in the evening
więc
so, therefore
właśnie
juist
x of y cards Next >|