keywords:
Bookmark and ShareFront Back
atrackcyjny, -a, -e adj
attractive
babcia f
grandmother
dawny, -a, -e adj
former
dawne czasy
former times
dziadek m
grandfather
genialny, -a, -e adj
brilliant, extremely clever
gwiazda f
star
gwiazda filmowa f
filmstar
ich
their
jak
how
jechać (jadę, jedziesz)
to go
jeszcze
still, yet
kobieta f
woman
ładniejszy, -a, -e adj
prettier, nicer
mąż m
husband
mecz m
match
młodszy, -a, -e adj
younger
na lewo
on the left
na prawo
on the right
naprawdę
really, truly
nasz, -a, -e
our
noc f
night
w nocy
at night
od czasu do czasu
from time to time
odważny, -a, -e adj
brave, courageous
oglądać (oglądam, oglądasz)
to watch, to look at
ogród m
garden
piątek m
Friday
w piątek
on Friday
pies m
dog
piękny, -a, -e adj
beautiful
póżno adv
late
przyjaciel m
(good) friend, boyfriend
przyjaciółka f
(good) friend, girlfriend
racja f
right, reason
mieć rację
to be right
sad m
orchard
sens m
sense
to nie ma sensu
that doesn’t make sens
silny, -a, -e adj
strong
siostra f
sister
spotykać się (spotykam się, spotykasz się) +z + instr
to meet
starszy, -a, -e adj
older
ukochany, -a, -e adj
beloved
wasz, -a, -e
your
widzieć (widzę, widzisz) + acc
to see
wspominać (wspominam, wspominasz) + acc
to recall, remember
wtedy
then
wygodny, -a, -e adj
comfortable, convenient
wyjątkowy, -a, -e adj
exceptional, unusual, special
x of y cards Next >|