Studydroid is shutting down on January 1st, 2019

by Salous


keywords:
Bookmark and ShareFront Back
Instudering NEURO Läkemedel
Multipel skleros
Metylprednisolon (puls vid skov) Betaferon (beta-interferon) Natalizumab (t-cells receptor, VLA-4-additionsfaktorn) IvIg
Myastenia gravis
Prostigmin (ach-steras-hämmare) Prednisolon Azitroprin (?)
Stroke
Ischemisk: <4,5h = trombolys Actilyse el. Alteplas Sekundärprevention: ASA Statiner ACE-hämmare + diuretika Blödning: Konakion (K-vitamin) Protrombinkomplex Ev. Plasma
Parkinson
Substitution: L-Dopa [Madopark] Dopa-agonist: Kabergolin Enzyminhibition: MAO-B-hämmare COMT-hämmare AAD-hämmare
Huntington
Haloperidol [Dopa-antagonist] Ev. antidepressiva
Epilepsi
Fokal: Karbamazepin Primärt generaliserad: Valproat (Ej till kvinna som vill bli gravid!) Sek.alternativ: Lamotrigin
Status epileptikus
Diazepam 10+10+10+10/min (max 40 mg tot) >5min ej effekt = Fosfenytoin [20 FE/kg] (=1500 FE/75 kg kroppsvikt) >20min ej effekt = sövning Propofol ej effekt > 30min = Tiopental
Migrän
1. ASA el. paracetamol 2. NSAID (diklofenak, ipren, naproxyn) X. ev. primperan mot illamående 3. Triptaner (sumatriptan, imigran) 4. Tri-cykliska
Horton
Triptaner 100% O2 Verapamil förebygger anfall (Ca-flödeshämmare)
Yrsel
Dimenhydrinat (H1-antagonist)
Narkolepsi
Modafinil 100-400 mg/dag Metylfenidat/amfetamin 10-50 mg/dag Klomipramin (antidepressivum)
x of y cards