Printed from www.StudyDroid.com

Ortopedia
wolas

Front Back

Prawo delpecha


wzrost kości na długość po stronie zwiekszonego nacisku następuje woniej niż przy fizjologicznym nacisku
niesymetryczny nacisk prowadzi do zgięcia osi kończyny ku stronie zwiększonego nacisku


Prawo wolffa


zwiększony nacisk powoduje pogrubienie warstwy korowej kości a zmniejszony jest kościogubny
 


zakresy ruchów głowy


prawo-lewo po 60 - 80 stop
góra dół po 35-45 stop
na boki po 45 stop


test schobera


zwiekszenie odległości po zgięciu tułowia mierzone na plecach od punktu c7 do 30 cm poniżej (zwiekszenie o 8cm)

leźwiowa ok - s1 i 10 cm powyzej (wzrost o 5 cm)

albo opuszki palców od podłoża zmierzyć


zakres ruchomości kregosłupa


tył 30 stop

pochylenie na boki do 40 stop

skret w prawo i lewo wzgledem ustabilizowanej miednicy 30 stop


linia heutera


łączy nadkłykcie i przechodzi przez wyroski łokciowe w wyprosotanych KKG

Linia Roser-Nelatona


połączenie kolca biodrowego górnego przedniego z guzem kulszowym 

znajduje sie tu szczyt krętarza większego


objaw trendelenburga


opadanie miednicy przy uniesinej kończynie


Jaka jest ptzyczyna czynnego ograniczenia ruchow konczyn a nie biernego


Uszkodzenie miesni, lub unerwienia


Przyczyna przykurczow


Miesniowo-sciegnowych - stan zapalny lub uraz
Stawowych - bliznowacenie torebki stawowej, wiezadel, RZS
Kostne- zlamania


Rodzaje oceny dlugosci konczyn


1. Bezwzgledna, od kretarza do szpary stawowej
2. Wzgledna od kolca biodrowego przedniego gornego do kostki bocznej
3.funkcjonalna deski sie podstawia


Objaw trendelenburga


Opadanie miednicy po stronie podniesionej konczyny
Swiadczy o uszkodzeniu miesni posladkowego sredniego i malego
Obecny przy porazeniu, dysplazji stawu, wrodzone biodro szpotawe, zwichniecie st biodrowego


Objaw Duchenna


Konsekwencja trendelenburga czyli przechylenie ciala na strone nogi podporowej


Chod kaczkowaty


W konsekwencji obustronnego trendelenburga Spowodowany obustronnym zwichnieciem st biodrowego


Podluzny luk reki


Wzdluz ttzeciej kosci srodrecza


Poprzeczny luk reki przebiega


Przez glowki kosci srodrecza


Test allena


Ocena droznosci tt. Lokciowej, i promieniowej
Po zacisnieciu tetnic zamykamy dlon i po zniesieniu ucisku obaerwujemy zarozowienie dloni


Objaw Tinela


Opukiwanie w miejscu uszkodzenia nerwu powoduje dretwienie obwodowe


Test Phalena


Po 1 minutowym zgieciu dloniowym nadgarstka pojawi sie dretwienie +
Sluzy do wczesnego wykrywania ciesni nadgarstka


Podział wad wrodzonych narządu ruchu


a) pojedyncze:
- malformacje
- deformacje
- dysrupcje
b) mnogie;
- sekwencje wad wrodzonych
- zespoły mnogich wad rozwojowych


Przyczyny wad wrodz


1.uwarunkowania genetyczne (aberracje chromosomowe, mutacje genowe, dziedziczenie wieloczynnikowe)
2 inne czynniki (toksyczne, hormonalne, mechaniczne, dietetyczne, wirusologiczne, promieniowanie)
3 nieznana etiologia (ok. 40% wad wrodz)


Najczęstsze teratogeny:


♁ leki przyjmowane przez ciężarne
(metotreksat, karbamazepina, talidomid, kwas walproinowy, warfaryna)
♁ choroby matki (przewlekły alkoholizm, cukrzyca)
♁ pierwiastki śladowe (rtęć)
♁ zakażenia wewnątrzmaciczne (ospa wietrzna)
♁ czynniki wewnątrzmaciczne (przegrody maciczne, ostre małowodzie)


Histologiczne mechanizmy prowadzące do powstawania wad wrodz:


♁ nieprawidłowości kształtu komórek (wady wrodz CUN)
♁ nieprawidłowości kolagenu/ proteoglikanów (choroba Ehlersa-Danlosa)
♁ nieprawidłowości krążenia płodowego (wrodz braki kostne)
♁ brak obumierania komórek w okr morfogenezy (wrodz zrosty kostne)


leczenie poszczególnych wad wrodz.
Dysplazja stawu biodrowego (dsb): Cel


im później ustalimy rozpoznanie rozwojowej dsb, tym trudniej uzyskać oczekiwany cel leczenia (tzn koncentryczne ustawienie głowy k udowej w panewce stawu biodr),


Wskazania do leczenia:


a) niestabilność st biodr z dodatnimi obj Ortolaniego lub Barlowa, potwierdzona w usg
b) niestabilność ultrasonograficzna przy braku obj klin


Stopa końsko-szpotawa: leczenie


zaczynaamy leczyć jak najwcześniej, najlepiej na oddz noworodkowym, każdy tydzień bez leczenia powoduje, że do istniejących zmian dochodzą narastające wtórne, adaptacyjne zniekształcenia kości
* lecz nieoperac - przez ok. 6-12 tyg (max 3 m-ce)
* lecz operac - najcięższe typy zniekształcenia miedzy 6-9 m-cem zycia, postacie łagodniejsze bliżej 12 m-ca życia


Kręcz szyi: leczenie


jak najwcześniej
* bezoperacyjne - od pierwszych dni po urodzeniu
* operacyjne - tuż przed ukończeniem 1 rż (mięśniowy kręcz szyi)


Syndaktylia: optymalny okres na rozpoczęcie leczenia


ok. 3 rż (palce dobrze rozwinięte, właściwy dla ręki kształt), leczenie powinno być zakończone w wieku przedszkolnym. W przypadku akrosyndaktylii operacja w 1 rż


Stopa końsko-szpotawa wrodzona:
Elementy zniekształcenia:


zmiana kształtu i upośledzenie czynności przy zachowaniu struktur anatomicznych. Zespół zaburzeń obrotowych (rotacyjnych) i torsyjnych (skrętnych) obejmujących cały układ kostno-mięśniowy stopy i goleni. Elementy stopy k-sz:
♀ ustawienie końskie (equinus)
♀ szpotawość (varus)
♀ ustawienie do wewnątrz w płaszczyźnie podłoża (rotatio interna)
♀ przywiedzenie, szpotawość, wydrążenie w obrębie kompleksu podskokowego


Różnicowanie:♀ stopa k-sz


♀ stopa k-sz na tle porażennym (wykluczenie przepukliny oponowo-rdzeniowej)
♀ stopa k-sz porażenna, poiniekcyjna (wyzwolenie ruchów czynnych przez drażnienie skóry)
♀ wadliwe ustawienie stopy w mózgowym porazeniu dziecięcym
♀ fizjologiczne supinacyjne ustawienie stopy u noworodków
♀ ułożeniowa stopa szpotawa
♀ wrodzone przywiedzenie przodostopia


Czas i zasady wczesnego leczenia: zależy od wyjściowego typu zniekształcenia (4-stopniowa klasyfik wg Dimeglio) w stopie k=sz

Wpływ obciążenia stopy na nieskorygowane zniekształcenie: s k-sz


♀ pogłębienie szpotawości i przywiedzenia
♀ tendencja do ustawiania goleni w rotacji zewnętrznej
♀ modzele na przeciążonej grzbietowo-bocznej powierzchni stopy
♀ utrwalenie przykurczów mięśni i aparatu więzadłowo-torebkowego
♀ zniekształcenia wzrostowe kości stopy
♀ ↓ się zakres ruchów stopy
♀ wychudzenie goleni
♀ pogłębienie różnic w sile mięśni (niektóre np. tibialis post, tibialis ant - rozrost, inne np. mm peronei - hipotrofia)
♀ chód szczudłowy z powodu braku odbicia (propulsji)
♀ chory rotuje stopy do wewnątrz
♀ z czasem rozwój przeprostu w stawie kolanowym


Stopa końsko-szpotawa porażenna „wstrzyknięciowa”
Objawy kliniczne:


stan po uszkodzeniu nerwu kulszowego (iniekcje domięśniowe). Klinicznie dominują obj uszkodzenia n strzałkowego:
♂ początkowo opadanie stopy + supinacja różnego stopnia, zachowany pełen zakres ruchów biernych stopy
3
♂ po pewnym czasie (2-3 m-ce) utrwalenie wadliwego ustawienia stopy, skrócenie mm (gł m trójgłowy łydki), palce stopy ustawiaja się w zgięciu podeszwowym, napinanie się ścięgna Achillesa przy próbie biernej korekcji zniekształcenia
♂ zaniki mięśniowe w obrębie goleni, utrwalenie zniekształcenia i skrócenie stopy, skrócenie kończyny (obj pozne)


Stopa płaska wrodzona


Kość skokowa w sposób utrwalony ustawiona jest w stawie skokowo-goleniowym w zgięciu podeszwowym (pionowo) + końskie ustawienie kości piętowej + grzbietowe w stosunku do k skokowej zwichnięcie k łódkowatej


Klasyfikacja: stopa plaska wrodzona


a) typ teratogenny (stopa sztywna, często dodatkowe wady)
b) typ neurogenny (zaburzenia bilansu mięśniowego)
c) typ nabyty (nieprawidłowe ułożenie płodu)


Rozpoznanie: spw


☼ zniesienie lub nawet suszkowate wygięcie sklepienia podłużnego stopy
☼ dzieci brak dolegliwości bólowych i ograniczenia wydolności chodu
☼ dorośli pojawia się ból, modzele
☼ rtg: pionowe ustawienie kości skokowej w projekcji bocznej
☼ usg - ocena lokalizacji chrzęstnej kości łódkowatej


Leczenie: spw


☼ bezoperacyjne: rozciągnięcie skróconych prostowników stopy i str więzadło-torebkowych po str grzbiet stopy - ćwicz redresyjne + opatrunek gipsowy zmieniany co 7 dni. Czas leczenia 6-12 tyg
☼ operacyjne: optymalnie w 1 rż, przed rozpoczęciem chodzenia Najczęściej otwarta repozycja przemieszczeń w obrębie stawów stępu + przedłużenie ścięgna Achillesa i ścięgna mm strzałkowych


Dziecięca stopa płasko-koślawa statyczna.
Obraz kliniczny:


a) bezobjawowa stopa płasko-koślawa
b) objawowa: ból, ↓ wydolność statyczna, zaburzenia parametrów chodu (np. stopa p-k ze skróceniem ścięgna Achillesa)


Stopa płaska


przyśrodkowy łuk podłużny stopy opiera się o podłoże lub jego wysokość jest niższa niż prawidłowa. Dodatkowo może być: koślawe ustawienie stępu, pronacja, odwiedzenie przodostopia.


Różnicowanie: stopa płasko koślawa


☺stopa p-k uwarunkowana obecnością dodatkowej kości łódkowatej
☺ stopa p-k wynikajaca z istnienia defektu neurologicznego (mózgowe porażenie dziecięce, mielodysplazje)
☺ nadmierna uogólniona wiotkość tk łącznej (zesp Marfana, zesp E-D)
☺ deformacje stopy spowodowane zaburzeniami w obrębie kolan lub bioder (patologiczna koślawość kolan, nadmierna wewnętrzna torsja goleni)


Stopa konsko szpotaw a leczenie


♂ w bad EMG nieodwracalne uszkodz n kulszowego, < 4 m-cy od zadziałania czynnika przyczynowego - neuroliza n kulszowego (zewnątrzpęczkowa)
♂ w EMG zmiany odwracalne - elektrostymulacja nerwu, ćwicz bierne stopy, masaże suche, ocieplacie, między zabiegami łuska gipsowa. Jeżeli przez 4 m-ce brak poprawy - odroczona neuroliza n kulszowego
♂ utrwalenie się zniekształcenia końsko-szpot - leczenie operacyjne
♂ utrzymywanie się opadania stopy u młodzieży i dorosłych - ewent usztywnienie stawu skokowo-goleniowego


Dziecięca stopa płasko-koślawa statyczna.
Obraz kliniczny:


a) bezobjawowa stopa płasko-koślawa
b) objawowa: ból, ↓ wydolność statyczna, zaburzenia parametrów chodu (np. stopa p-k ze skróceniem ścięgna Achillesa)
Stopa płaska - przyśrodkowy łuk podłużny stopy opiera się o podłoże lub jego wysokość jest niższa niż prawidłowa. Dodatkowo może być: koślawe ustawienie stępu, pronacja, odwiedzenie przodostopia.


Dziecięca stopa płasko-koślawa statyczna. różnicowanie


☺stopa p-k uwarunkowana obecnością dodatkowej kości łódkowatej
☺ stopa p-k wynikajaca z istnienia defektu neurologicznego (mózgowe porażenie dziecięce, mielodysplazje)
☺ nadmierna uogólniona wiotkość tk łącznej (zesp Marfana, zesp E-D)
☺ deformacje stopy spowodowane zaburzeniami w obrębie kolan lub bioder (patologiczna koślawość kolan, nadmierna wewnętrzna torsja goleni)


Dziecięca stopa płasko-koślawa statyczna
leczenie


a) stopy p-k bezobjawowe - obserwacja
b) objawowe ze skróceniem ścięgna Achillesa - obserw do 5 rż, ewent ćwicz rozciągające m trójgłowy łydki, jeżeli bez efektu- operacja. Nie polecać ćwicz chodzenia na palcach
c) pozostałe przypadki - leczenie zgodnie z etiologią zniekształcenia
d) duże, bolesne zniekształc - ostateczne lecz to potrójna artrodeza stepu (ok. 12-14 rż)


Stopa wydrążona idiopatyczna. Obraz kliniczny


wydrążenie sklepienia podłużnego stopy może pojawić się we wczesnym dzieciństwie lub później (okres skoku wzrostowego)Stopa wydrążona idiopatyczna.
diagnostyka


☻mogą być cechy uszkodzenia ukł nerw lub zmian w obrębie nn obwodowych (dokładny wywiad rozwojowy i rodzinny, ocena bilansu mięśniowego)
☻bad neurologiczne, rtg części L-S kręgosłupa, EMG


Stopa wydrążona idiopatyczna.
leczenie


a) nieoperacyjne jest nieskuteczne
b) operacja - uzależniona od stopnia zniekształcenia i wieku dziecka (małe dziecko tylko jeżeli dodatkowo występuje szpotawość lub/i ustawienie końskie)


Stopa płasko-koślawa utrwalona
objawy


zmiany zwyrodnieniowe stawów, problem z doborem obuwia, bóle stóp. Chorzy najlepiej czują się w butach o grubej, sprężystej podeszwie oraz wyższym obcasie, którego kształt zapewnia przenoszenie ciężaru przez zewn brzeg stopy


Stopa poprzecznie płaska


występuje u młodych kobiet lub w rzs, stopie cukrzycowej. Zniesienie sklepienia poprzecznego stopy utworzonego przez głowy kości śródstopia, nacisk na podłoże jest wtedy największy pod II, III i IV głową kości śródstopia. Objawy: dyskomfort w standardowym obuwiu (tzn jakim???), ból (metatarsalgia)


◦ Paluch koślawy (hallux valgus)
patogeneza i objawy


paluch ulega rotacji zewnętrznej w stawie śródstopno-palcowym I w płaszcz podłoża (koślawość) oraz rotacji wewnętrznej w płaszcz czołowej. Po stronie przyśrodkowej wystawanie głowy I kości śródstopia, może być bolesna, skóra w tej okolicy jest zaczerwieniona, pod skórą pogrubiała torebka i kaletka wypełniona płynem


hallux valgus
Etiologia


a) gł ☽ (wiotkość więzadłowo-torebkowa, zaburzenie bilansu mm, tendencja do pronacyjnego ustawienia stopy)
b) może występować w rzs lub zaburz bilansu mm (po uszkodzeniach UN)


◦ Paluch sztywny bolesny (hallux rigidus)


znaczne ↓ ruchomości w stawie śródstopno-palcowym I (zgięcie i wyprost), poszerzenie obrysu stawu, duże dolegliwości bólowe (skrajne przyp chory chodzi na zewn brzegu stopy aby odciążyć bolesne m-ce)


hallux rigidus leczenie


osteotomia w obrębie podst paliczka podstawowego lub resekcja 1/3 bliższej paliczka podstawowego palucha wraz z powierzchnią stawową (operac wg Kelnera)


◦ Palce młoteczkowate


palec trwale zgięty w stawie międzypaliczkowym bliższym, staw międzypaliczkowy dalszy w wyproście lub zgięciu, głowa kości śródstopia zniekształconego palca jest zwykle obniżona podeszwowo (bolesne odciski na podeszwie), dotyczy jednego lub kilku palców. Najczęściej zniekszt statyczne, czasem razem z paluchem koślawym.


palce młoteczkowate leczenie


operacyjne - resekcja stawu międzypaliczkowego bliższego i jego artrodeza w wyproście


◦ Palce szponiaste -


w stopie wrażliwej idiopatycznej, w schorzeniach neurolog, rzs. Paliczek bliższy ustawiony jest w zgięciu grzbietowym, środkowy i dalszy w zgięciu podeszwowym


palce szponiaste leczenie


Leczenie - ćwicz redresyjne i ortezy mało skuteczne, przypadki utrwalone operacja.


Palce zgięte szpotawe lub koślawe


zagięcie palców w płaszcz podłoża w stawie międzypaliczkowym dalszym w stronę szpotawości lub koślawości, może być też w obrębie palca serdecznego i małego ręki.


Wrodzona dysplazja stawu biodrowego
patogeneza i def


Nieprawidłowe, patologiczne relacje miedzy głową k udowej a panewką stawu biodrowego. Dysplazja to wada stawu biodr powstała na skutek zaburz rozwoju w okr płodowym, okołoporodowym, noworodkowym i niemowlęcym. Może mieć różne formy: od dysplazji panewki, przez podwichnięcie do całkowitego zwichnięcia stawu.


W DSB czynniki ryzyka


położenie miednicowe, płeć ☽, masa >4000g, małowodzie, ułożenie plecami ku lewmu bokowi matki, ciąża u pierwiastek, + wywiad rodzinny, deformacje kończyn dolnych, efekty ciasnoty wewnątrzmacicznej.


W DSB Częstość występowania:


P-ska 4-6%. Rozwojowa dsb w usg: ♂ stawy niestabilne 1,5-4%, ♂ podwichnięcia 0,1-0,5%, ♂ zwichnięcia 0,02-0,15%. ☽: ☾= 4-8:1. Wady jednostronne 2x częściej dotyczą stawu lewego.


W DSB Profilaktyka, ochrona noworodka i niemowlęcia:


a) wykrycie niestabilności stawów biodr b) ocena stawów biodr w usg c) stawy niestabilne w usg lub niestabilność niestabilność usg + dodatnie obj - leczenie
d) stawy niestabilne po porodzie z dodatnimi obj ale prawidłowe w usg - obserwacja, ponowne usg w 2-4 tyg życia, szerokie potrójne pieluszkowanie.
Szerokie pieluszkowanie: zabezpieczenie przed ustawieniem kończyn w wyproście


obj ortolaniego


obejmujemy kolana noworodka przy kończ dolnych zgiętych ok. 90 o w stawach biodr. Kciuki na przyśrodk powierzchniach ud, palce długie ponad krętarzami większymi. Wykonujemy ruch odwodzenia - jeżeli efekt przeskakiwania - obj +


obj barlowa


każdy staw badamy osobno, ręka jw., staw ulega podwichnięciu lub zwichnięciu pod wpływem wywieranej siły wzdłuż długiej osi uda i od str przyśrodk w pozycji przywiedzenia kończyny. Jeżeli po + teście nastapi spontaniczna repozycja - test jednofazowy. Jeżeli dla dokonania repozycji musimy odwieść kończynę i ucisnąć od str bocz kretarz wiekszy - test dwufazowy (> niestabilność!!)


szerokie pieluszkowanie


zabezpieczenie przed ustawieniem kończyn w wyproście, przeciwdziałanie ustawianiu kończyn dol w przywiedzeniu. To NIE JEST profilaktyka powstawania wady lecz przeciwdziała niewłaściwej pielęgnacji.


a) wykrywanie dsb w okr noworodkowym:


♃ + testy Ortolaniego i Barlowa, asymetria fałdów udowych, bad usg


b) wykrywanie wdsb w okr niemowlęcy


♃ od ok. 5 tyg życia jedynym obj może być ograniczenie odwiedzenia.
♃ rzadziej w tym okr + testy O. i B.
♃ zagłębienie i asymetria fałdów pachwinowych, poszerzenie obrysów st biodr, przemieszczenie krętarza większego ku górze powyżej linii Roser-Nelatona, niewyczuwalnie głowy kości udowej w panewce, nierówność kończyn


(test Galleazzoniego


porównanie dług ud przy zgiętych pod kątem 90o stawach biodr)


♃ USG - met Grafa,


dziecko na boku, łóżeczko stabilizujące tułów, głowica w płaszcz czołowej ponad st biodr, częstotliwość 7,5-9 (noworodki), 5 MHz (niemowlęta


- Ocena jakościowa wdsb w usg:


kształt stropu kostnego, kształt stropu chrzęstnego, kształt krawędzi
kostnej panewki.


ocena ilościowa wdsb w usg


kąt alfa (nachylenie stropu kostnego), kąt beta (położenie części chrzęstnej stropu panewki)


- Typy stawów w usg:


typ I - stawy zdrowe,
typ IIa - stawy „wątpliwe”,
typy od IIc do IV - stawy niestabilne
(III - podwichnięcie, IV - zwichnięcie)


♃ RTG w wdsb?


zdj a-p miednicy, w ustawieniu kończyn dol w stawach biodr w wyproście, w pozycji pośredniej pomiędzy przywiedzeniem a odwiedzeniem, po 3 m-cu życia!!!!


- Ocena jakościowa zdj rtg w wdsb:


◦ Linia Menada-Shentona
◦ Linia Calv’e
◦ Linia Puttiego (międzyipsylonowa)
Linia menada-Shentona


- prawidł tworzy regul łuk wzdłuż dolnej krawędzi szyjki kości udowej i dol krawędzi górnej gałęzi kości łonowej. Przerwanie łuku - decentracja stawu


Linia Calve


prawidł tworzy regul łuk i konturuje zewn brzeg talerza biodrowego i szyjki kości udowej. Uwypuklenie linii do boku - decentracja stawu.


Linia Puttiniego


łączy dolne panewkowe brzegi kości biodr
◦ Wskaźn panewkowy


(kąt nachylenia stropu panewki) - pomiędzy linią międzyipsylonową a linią łączącą dolny brzeg kości biodr z brzegiem stropu panewki.


Ocena ilościowa kształtu bliższego końca kości udowej


kat szyjkowo trzonowy
kąt antetorsji szyjki udowej


kąt szyjkowo trzonowy


stopniowe ↓ z wiekiem. Noworodki 132-147o, 5 rż 132-136o, dorośli 127-129o


kąt antetorsji szyjki kości udowej


noworodek 20-40o, 6 rż 20-35o, 20 rż 12-15o


kąt wilberga


Ocena ilościowa stosunków pomiędzy głową kości udowej i panewką stawu biodr:
◦ Kąt Wiberga - określa stopień pokrycia głowy kości udowej przez panewkę. Pomiędzy linią przechodzącą przez środek głowy kości udowej i brzeg panewki a linią odpowiadającą linii srok ciała (linia prostopadła do linii przechodzącej przez dolne brzegi kości kulszowych i przebiegającą przez środek głowy kości udowej). Wart prawidł - 4-8 rż 25o, 9-12 rż 30o, >13 rż 35o.


Leczenie dsb w okr noworodkowym i przed 6 m-cem życia:


Leczenie dsb w okr noworodkowym i przed 6 m-cem życia:
a) szelki Pavlika
czasem stosuje się szyny odwodzące np. szyna Koszli 


szelki pawlika


aby uzyskać optymalne ustawienie kończyn dol w pozycji gwarantującej stabilizacje stawu (zgięcie 100-110o i odwiedzenie ok. 50o). Czas leczenia ok. 6 tyg. P-wskazane w niestabilności st biodr spowodowanej zaburzeniami bilansu mm (mielodysplazje, mózgowe porażenie dziec, zwichnięcie stawu po ropnym zap stawu biodr) i przy nadmiernej wiotkości stawów (zesp E-D). Błędy w stosow szelek ♀ zależne od leczącego ♀ zależne od szelek ♀ zależne od rodziców. Czas leczenia stawów niestabilnych (z dodatnimi obj O. i B.) nie < niż 12 tyg od uzyskania stabilnej repozycji. Przez ten czas szelki noszone całą dobę, kontrola co 7 dni.


Leczenie rozwojowej dsb pomiędzy 6-18 m-cem życia:


Leczenie zachowawcze mało skuteczne - lecz stabilizujące poprzedzone wyciągiem.
Wyciąg ponad głowę (over-head) - dziecko na plecach, stawy biodr zgięte 110o, odwiedzenie stopniowo zwiekszane do ok. 70o i zniesienia ograniczeń tego ruchu. Obciążenie zalezy od masy dziecka - tak aby pośladki lekko unosiły się. Czas leczenia 4-6 tyg potem repozycja stawu (operacja)


Leczenie dsb dzieci > 18 m-ca życia


tylko leczenie operacyjne!!!


Możliwości leczenia późno rozpoznanego wrodz zwichnięcia stawu biodr. Prognoza.
a) rozpoznanie między 6-18 m-cem:


● wyciąg ponad głowę
● zamknięta repozycja stawu biodr
● prosta otwarta repozycja stawu biodr
● otwarta repozycja + osteotomia k. biodr
● otwarta repozycja + osteotomia miednicy + osteotomia detorsyjna k. udowej z jej skróceniem


b) > 18 m-ca - tylko leczenie operacyjne


● Osteotomie rekonstrukcyjne - operacje brzegu panewki
- acetabuloplastyki
- osteotomie redyrekcyjne
● Osteotomie ratujące - operacja wg Chiariego


Objawy późno rozpoznanej dsb


ograniczenie odwiedzenia, skrócenie kończyny, poszerzenie obrysu stawu, przemieszczenie kretarza większego ku górze, brak głowy k. udowej w panewce, nadmierna obracalność uda + opóźnione chodzenie, utykanie, chód kaczkowaty (wada obustronna), hiperlordoza ledźwiowa.


b) powikłania w stosowaniu szelek Pavlika:


♁ dolne zwichnięcie stawu biodr (zbyt duże zgięcie stawu biodr)
♁ przejściowe porażenie nerwu udowego (zgięcie)
♁ przejściowe porażenie splotu ramiennego (usisk górnych pasków uprzęży)
♁ jałowa martwica chrzęstnej głowy k. udowej i udowej chrząstki wzrostowej


Biodro szpotawe wrodzone. Objawy. Różnicowanie. Leczenie.
Coxa vara infantum


zmniejszenie kąta szyjkowo-trzonowego k. udowej.
Objawy klin: zwykle ujawnia się po rozpoczęciu chodzenia, bezbolesny jedno- lub obustr chód kolebiący. Wada obustronna - hiperlordoza lędźwiowa
♀ skrócenie kończyny (wada jednostronna)
♀ + obj Trendelenburga, + obj Duchenne’a
♀ wysokie ustawienie krętarza większego
♀ ograniczenie odwodzenia uda
♀ głowa k. udowej obecna w panewce
♀ brak nadmiernych ruchów obrotowych, ujemny obj Ortolaniego


różnicowanie coxa vara infantum


♀ rozwojowe zwichnięcie st biodr
♀ coxa vara congenita (niedorozwój bliższego końca k. udowej)
♀ choroba Perthesa
♀ jałowa martwica głowy k. udowej
♀ zaburz wzrostowe bliższego końca k. udowej (po krwiopochodnym zap kości lub stawu)
♀ uogólnione dysplazje kostne
♀ krzywica


Rozszczep kręgosłupa i jego odmiany. Przepuklina oponowo-rdzeniowa…
Podział wady:


A. Ukryty rozszczep kręgosłupa (spina bifida occulta) - brak połączenia łuków kręgowych, brak zmian w rdzeniu, bez przepukliny
B. Spina bifida cystica:
a) przepuklina oponowa (meningocele)
b) przepuklina oponowo-rdzeniowa (meningomyelocele)

c) wynicowanie opon i rdzenia - rozszczep rdzenia (myeloschisis - myelocele)


b) przepuklina oponowo-rdzeniowa (meningomyelocele) -


szeroki rozszczep łuków kręg, torbielowate uwypuklenie opon, elem nerwowe w worku przepuklinowym, uszkodzenie UN, skóra na obwodzie niezmieniona, w centrum bliznowacenie i zanik
- przepukl op-rdz zamknięta (m. tectum)
- przepukl op-rdz otwarta, obnażenie rdzenia, wyciek płynu m-r (m. apertum)


c) wynicowanie opon i rdzenia - rozszczep rdzenia (myeloschisis - myelocele


i rozpłaszczony rdzeń stanowi centr część guza, uszkodzenie UN


Rozszczep kręgosłupa i jego odmiany.
Obj kliniczne:


zależą od poziomu uszkodzenia rdzenia i rodzaju porażenia. Porażenia: całkowite i niecałkowite, wiotkie (uszkodz okolice L-S) lub spastyczne (uszkodz Th)
Zmiany wtórne (ucisk rdzenia przez guz lub bliznowacenie) - nowe niedowłady, porazenia, ubytki czucia.


Czynn pogarszające stan neurolog: w rozszepie kregoslupa


niedokrwienie rdzenia, infekcja, zbyt późna operacja (> 24 h po porodzie)


Podział w zależności od poziomu uszkodzenia p rdz op:


♂ Gr I - Th 12 - porażenie wszystkich mm kończyn dolnych
9
♂ Gr II - L1-L2 - działają zginacze (pełna siła) i przywodziciele (niedowłady) stawu biodr (przykurcze, deformacje), decydujące znaczenie ma pielęgnacja, układanie dziecka.
♂ Gr III - L3-L4 - działają przywodziciele, zginacze, odwowodziciele i prostowniki porażone, o losie kończyny decyduje zaburzenie bilansu mm.
♂ Gr IV - L5 - zaczynają działać odwodziciele (< uszkodz st biodr, stopy piętowe, przykurcze zgięciowe w st kolanowych, stopa uszkowata p-kt oparcia na głowie k. skokowej)
♂ Gr V - osłabiony mm pośladkowy wielki
♂ Gr VI - S1- osłabienie mm zginaczy krótkich stopy


zniekształcenia w rozszczepie kręgosłupa


A. Dynamiczne - wynik zaburzonego bilansu mm. Mm czynne ulegają skróceniu, mm porażone rozciągnięciu. Przykład porażenna stopa końsko-szpotawa
B. Zniekształcenia z powodu aktywności reflektorycznej (spastyczności) w określonych grupach mm.
C. Zniekształcenia pozycyjne - przy całkowitym porażeniu wiotkim. Przykład: przykurcz biodra w odwiedzeniu, rotacji zewn i zgięciu uda, kolana w zgięciu, a stopy w ustawieniu końskim
D. Zniekształcenia statyczne - działanie siły ciężkości na obciążoną kończ dol, pozbawioną stabilizacji mięśniowej. Przykład: rozwój stopy koślawej
Przepuklinie op-rdz może towarzyszyć kifoza, lordoza lub skolioza - najczęściej przy uszkodz w okol Th.


Leczenie ortopedyczno-usprawniające: w rozszczepie kręgosłupa


- Wyższe uszkodzenie - chcemy zlikwidować przykurcze zgięciowe.
- Niższe uszkodzenie - repozycja st biodr, odtworzenie bilansu mm
♂ Korekcja kifozy odc L kręgosłupa, leczenie niestabilności i zwichnięcia st biodr, przykurczeń st kolanowego (genu recurvatum -niemożność zgięcia + przeprosty, genu flexum - oporny przykurcz zgięciowy) i zniekształcenia stóp (stopa końsko-szpotawa)
♂ Profilaktyka odleżyn i zniekształceń - właściwe układanie, zmiana pozycji, uszkodz na poz Th12 bandażowanie kończyn dol lub wąski śpiwór
♂ Przeciwdziałanie ograniczeniu ruchów w stawach kończyn dol - ruchy bierne
♂ Zwalczanie zniekształceń - masaże, ciepłe kompresy, ćwicz redresyjne, łuski
♂ Poprawa siły mm konczyn dol - ćwicz czynne i izometryczne
♂ Poprawa siły mm kończ gór i tułowia - ćwicz czynne, oporowe
♂ Dbałość o optymalną regulację czynn pęcherza moczowego i dolnego odc jel grubego
♂ Rozpoczęcie pionizacji ok. 12 m-ca zycia
♂ Właściwe zaopatrzenie ortopedyczne


Kręcz szyi (torticollis) -


przymusowe utrzymywanie głowy i szyi w przechyleniu na bok.
A. Wrodzony kręcz szyi pochodzenia mięśniowego:
B. Wrodzony kręcz szyi pochodzenia kostnego:   C. Kręcz szyi ułożeniowy - nieprawidł ułożenie płodu, samoistna remisja (tyg-m-ce)
D. Kręcz szyi nabyty - po urazach kręgosłupa (podwichnięcie górnych kregów C),zmiany zap (gruźlica), układowe (neurofibromatosa), jednostronne zbliznowacenia (po oparzeniach), wady słuchu, spastyczne porażenie mm szyi, jednostronne porażenie wiotkie, niedowłady mm szyi.


Wrodzony kręcz szyi pochodzenia mięśniowego
i obj


Etiologia skrócenie m. mostkowo-obojczykowo-sutkowego (zbliznowacenie, włóknienie).
Objawy klin: ☼ przechylenie głowy w stronę skróconego m., skręcenie w stronę zdrową
☼ spłaszczenie okol ciemieniowo-potyliczn, wytarcie włosów (dłuższy czas)
☼ stopniowo rozwijająca się asymetria twarzy: połowa po str skróconej rośnie wolniej, słabszy rozwój, jest mniejsza, skrócona w wymiarze podł (czoło- broda), poszerzona w wymiarze poprzecznym (nos-ucho). Zdrowa str twarzy - wydłużenie, zwężenie
☼ odkształcenia czaszki, wady zgryzu
☼ sklinowacenie kręgów C, skrzywienie boczne kręgosłupa Th
☼ brak dolegliwości bólowych


Rozpoznanie:
Wrodzony kręcz szyi pochodzenia mięśniowego


skrócenie i napinanie mięśnia m.o.s po str, w którą pochylona jest głowa. Leży na plecach, szyja i głowa wystają poza brzeg stołu, jedna osoba ustala symetrycznie oba barki, dr podtrzymuje głowę jedną ręką, drugą porównuje napięcie m. m.o.s po obu str


Wrodzony kręcz szyi pochodzenia mięśniowego
różnicowanie☼ nabyty kręcz pourazowy (zwykle > 3 rż, wywiad, RTG)
☼ nowotw oun / kręgosłupa, zmiany paranowotw (nerwiakowłókniakowatość)
☼ zap węzłów chłonnych szyjnych, ropień pozagardłowy
☼ wady wzroku, słuchu


Wrodzony kręcz szyi pochodzenia mięśniowego
leczenie☼ Nieoperacyjne - I-wsze dni po urodz, bierne ćwicz, rozciaganie m m.o.s, właściwe układanie dziecka (tak aby odwracając główkę rozciągało skrócony mm), masaże, kołnierz ortopedyczny korekcyjny
☼ Operacyjne - tuz przed ukończeniem 1 rż., przecięcie mięśnia m.o.s w okol trzech przyczepów, potem opatrunek gipsowy (6 tyg), potem kołnierz, ćwicz korekcyjne.


B. Wrodzony kręcz szyi pochodzenia kostnego:


Etiologia: wrodz asymetria boczna w ukształtowaniu kręgów (krąg klinowy, zesp Kippla i Feila), brak bólu. RTG w projekcji a-p, przez otwarte usta.
Leczenie: długotrwałe opatrunki korekcyjne gipsowe, kołnierze ortopedyczne, ćwicz korekcyjne szyi. Leczenie operacyjne - nie. Jeżeli wystąpi niestabilność kręgosłupa S, ryzyko ucisku rdzenia - spondylodeza tylna kręgosłupa.


Klatka piersiowa kurza (pectus carinatum)


mostek i przymostkowe końce żeber wysunięte do przodu, > przekrój strzałkowy kl pierś, brak dolegliwości. Leczenie - ćwicz oddechowe i poprawiające postawę. Operacja - ewent z przyczyn kosmetycznych. Wada ta może być nabyta w przebiegu gruźlicy lub krzywicy.


Klatka piersiowa lejkowata (szewska, p. excavatum)


mostek przesunięty ku tyłowi, wklęśnięcie przedniej ściany kl pierś, wymiary kl poszerzone ku bokom. Leczenie - ćwicz oddech rozprężające kl pierś i wzmacniające mm. Leczenie operacyjne - duże deformacje, ↓ pojemn kl pierś, ↓ przestrzeni pomiędzy mostkiem a kręgosłupem, przemieszczenie ♁, zaburzenia krążeniowo-oddechowe (zap oskrzeli i płuc, duszność, męczenie, ↓ rozwoju).


Żebro szyjne (costa cervicalis)


bóle wewn str ramienia, łokciowej części ręki i przedramienia z promieniowaniem do kl pierś, zanik m. krótkiego odwodziciela kciuka i mm. międzykostnych, zaburzenia naczynioruchowe. Operacja - przypadki oporne na leczenie zachowawcze (miejscowe stosowanie ciepła, fal ultrakrótkich, ostrzykiwań) - przecięcie m. pochyłego przedniego.


A. Skolioza funkcjonalna -


wynik innych chorób, odwracalna po zlikwidowaniu przyczyny, < 30o, deformacja w dwóch płaszczyznach ( niewielkie odchylenie w płaszcz czołowej + pogłębiona kifoza piersiowa). Przykłady:
Dzieci - nierówność kończyn dol (skośne ustawianie miednicy, skrzywienie kręgosłupa) Młodzież - wady postawy (osłabienie mm grzbietu)
Dorośli - bóle krzyża


Skolioza strukturalna


dodatkowa deformacja w płaszczyźnie rotacji (pochylenie do przodu, uwypuklenie żeber po jednej str kręgosłupa). Przykłady:
Skolioza wrodz kostnopochodna (wady w bud kręgów - kręgi klinowe, półokręgi, zaburz segmentacji)
Skolioza mięśniowa (chor Heinego-M, mózgowe porażenie dziec, dystrofia mięśniowa, hipotonia wrodz)
Skolioza nerwowo-mięśniowa (zmiany w UN → uszkodz mm, przepuklina oponowo-rdzeniowa, rdzeniowy zanik mm)
Skolioza idiopatyczna (wczesnodziecięca, dziecięca, młodzieżowa, dorosłych)


21. Przebieg kliniczny i rokowanie w skoliozie idiopatycznej, zasady leczenia


- Wczesnodziecięca - pocz 1-3 rż
- Dziecięca - 4-10 rż
- Młodzieńcza - od pocz dojrzew do dojrzałości kostnej
- Dorosłych


Lokalizacja: skolioz☺ szyjno-piersiowa
☺ piersiowa
☺ piersiowo-lędźwiowa
☺ lędźwiowa
☺ podwójna


przebieg skolioz


☺ustępujaca (80% skolioz wczesnodziecięcych)
☺stabilna
☺postępująca ( ☽ przyspieszony wzrost 10,5-12,5 rż, ☾ 12,5-14,5 - największy postęp skoliozy postępującej w tym wieku)


Leczenie skoliozy


< 20o - ćwiczenia
20-40o - gorsety ortopedyczne
> 40o- leczenie operacyjne


Młodzieńcza kifoza kręgosłupa
i rodzaje


Fizjolog wygięcia kręgosłupa w płaszczyźnie strzałkowej: lordozy (do przodu), kifozy (do tyłu). Wyraźne ↑ lub ↓ krzywizn, nieutrwalone i dające się skorygować biernie lub czynnie - wady postawy.
i rodzaje  a) pogłębienie kifozy piersiowej - plecy okrągłe
b) pogłębienie lordozy lędźwiowej - plecy wklęsłe
c) pogłębienie kifozy Th i lordozy L - plecy okrągło-wklęsłe
d) brak fizjolog wygięć kręgosłupa w części Th lub L
Leczenie - ćwiczenia ruchowe


Różnica miedzy garbem w skoliozie strukturalnej i gruźlicy kręgosłupa.


Skolioza - rotacja kręgów Th - obrót klatki pierś → powstaje garb żebrowy. Na pierwotne przemieszczenie żeber nakłada się ich deformacja wynikająca z praw wzrostowych.
Gruźlica → garb kręgosłupowy


Martwica jałowa głowy k. udowej u dzieci


Choroba Perthesa (choroba Legga-Calvego-Perthesa)
oraz Choroba Osgooda-Schlattera - mierna bolesność, pogrubienie więzadła właściwego rzepki oraz guzowatości piszczeli


Martwica jałowa głowy k. udowej u dorosłych


Samoistna martwica głowy k. udowej - obumarcie osteocytów → zmiany strukturalne → zgniecenie powierzchni stawowej → wtórne zmiany zwyrodnieniowe


Ch. Parthesa epidemiologia i etiologia


☻Epidemiologia: najczęściej 4-8 rż, M:F = 4:1, 10% zmiany obustronne, dzieci częściej starszych rodziców lub później urodzone w rodzinie, w życiu płodowym ułożone poprzecznie, poród pośladkowy, < masa urodzeniowa
☻Etiologia: nieznana, prawdopodobnie skutek zaburzeń naczyniowych sprzężonych z okresem intensywnego wzrostu ciała na długość.


objawy kliniczne ch perthesa


* utykanie
* ból - po dłuższym bieganiu, rzadko ostry, lokalizacja w pachwinie, może promieniować na przednią pow uda i do stawu kolanowego
* ograniczenie ruchomości zajętego stawu (gł odwiedzenie i rotacja wewn)
*wyszczuplenie kończyny i pośladka po zajętej str (oszczędzanie kończyny)
*skrócenie uda
* + obj Trendelenburga


Ch. perthesa fazy choroby


* Faza początkowa - martwica
* Faza fragmentacji - odbudowa
* Faza naprawy - reossyfikacja
* Faza wygojenia


Ch. perthesa czynniki prognostyczne


* zniekształcenie głowy k. udowej
* niezborność stawu
* wiek (< 8 rż lepsze rokowanie)
* stopień zajęcia nasady głowy k. udowej
* zaburz. wzrostu (przedwczesne zamknięcie chrząstki wzrost.)
* przedłużony czas trwania choroby


ch perthesa nalezy zlecic badania:


RTG, TK, scyntygrafia, MR, USG


ch. perthesa leczenie


cel - ↓ wzmożonego ciśń cień obrębie stawu biodr w I fazie choroby, zapewnienie właściwego modelowania się głowy k. udowej w czasie martwicy i odbudowy.
* Odciążenie kończyny, wyciąg pośredni - ostra faza choroby, czas ok. 6 tyg
* Operacja - > 6rż, osteotomia podkrętarzowa k. udowej.


ch perthesa rokowanie


20-40 lat po obj większość chorych (70-90%) aktywna ruchowo, bez bólu. Ograniczenie ruchu i funkcji, ból - chorzy ze spłaszczoną, nieregularną głową k. udowej. Potrzeba endoprotezoplastyki - dotyczy pacjentów > 50 rż.


ch. O-S
epidemiologia etiologia objawy


☻Epidemiologia: ☾:☽ = 3:1, 25-50% wada obustronna, zwykle dzieci ruchliwe, 10-15 rż
☻Etiologia: prawdopodobnie przeciążeniowa (działanie na guzowatość k. piszczelowej)
☻Obj kliniczne: *pogrubienie, obrzek okolicy guzowatości
*niewielki ból (↑ po biegu, długim chodzeniu itp.)
*miejscowo ↑ ocieplenia, bolesność uciskowa, czasem zaczerwienienie
*staw kolanowy bez zmian zapalnych, ruch czynnego wyprostu w st kolanowym wywołuje ból w okolicy guzowatości piszczeli, ruchy bierne niebolesne
*choroba trwa od kilku m-cy do 2 lat, przebieg łagodny, okresowe zaostrzenia


CH o-S lecznie


ograniczenie nadmiernej aktywności fizycznej, rzadko kula łokciowa, opaski elastyczne, ćwiczenia biernego rozciągania m. czworogłowego uda i zginaczy kolana. Oporność na leczenie, bardzo duży ból - tutor gipsowy (3-4 tyg), magneto-, laseroterapia. Bardzo rzadko - operacja (wyłyżeczkowanie rozmiękłego ogniska, usunięcie martwaka)


Samoistna martwica gł kości udowej
epi etio


☻Epidemiologia: 4x częściej ☾, zwykle 30-60 rż.
☻Etiologia:* zaburzenia ukrwienia - martwica. Czynniki ryzyka:
*stosowanie gks (LE, rzs, po transplantacji nerki, astma)
*nadużywanie alkoholu
*anemia sierpowata i inne anemie
*choroba Gauchera
*choroby mieloproliferacyjne
*koagulopatie
*przewlekłe zapalenia trzustki
*choroba kesonowa


Samoistna martwica gł kości udowej objawy


początkowo bez obj, potem narastające bóle biodra, czasem uda lub kolana, ograniczenie ruchów rotacyjnych, odwodzenia i przeprostu, utykanie.


Samoistna martwica gł kości udowej Klasyfikacja:


Stadium
Badanie MR
RTG stawu biodrowego 1.struktura 2. kontur
I
nieprawidłowe
prawidłowa prawidłowy
II
nieprawidłowe
nieprawidłowa prawidłowy
III
nieprawidłowe
nieprawidłowy nieprawidłowa


Samoistna martwica gł kości udowej kryteria rozpoznania


a) specyficzne:
*zapadnięcie głowy k. udowej
*złamanie podchrzęstne
*martwak części przednio-bocznej
*scyntygrafia - obszar o niskim wychwycie otoczony obszarem wysokiego wychwytu
*obraz podwójnej linii w badaniu MR
*puste jamki kostne w badaniu histopatolog w licznych przylegających beleczkach


leczenie samoistnej martwicy g k u


zależy od stadium choroby:
I - objawowe, obserwacja
- dekompresja tkanki kotnej
II - przeszczepy kostne
- częściowa lub całkowita endoprotezoplastyka (starsi)
- osteotomia międzykrętarzowa (młodsi)
III - połowiczna endoprotezoplastyka (młodsi)
- całkowita endoprotezoplastyka (starsi)
IV - całkowita endoprotezoplastyka


25. Idiopatyczne młodzieńcze złuszczenie głowy k. udowej. Charakterystyczne objawy.


Mzgku - biodro szpotawe młodzieńcze - przemieszczenie się nasady głowy k. udowej względem przynasady bez zaistnienia czynnika sprawczego. Choroba ogólnoustrojowa, zaburzenie budowy makro- i mikroskopowej wszystkich chrząstek nasadowych organizmu, prowadzi do ↓ ich spoistości, objawia się jednomiejscowo.
Epidemiologia: częściej chłopcy (zwykle 12-16 rż), jeżeli dziewczynki to 10-14 rż (nigdy nie po menarche). Obj kliniczne: ból zlokalizowany w st biodr, kolanowym i/lub udzie., utykanie, potem ograniczenie ruchów st biodr, gł rotacji wewn i odwiedzenia, przykurcz zwykle w rotacji zewn. Obj Drehmanna - ruch zginania ograniczony, odbywa się z jednoczesnym odwiedzeniem i rotacją zewn. Skrócenie konczyny. 3 typy choroby:
- złuszczenie przewlekłe
- złuszczenie ostre na tle przewlekłego
- złuszczenie ostre


25. Idiopatyczne młodzieńcze złuszczenie głowy k. udowej. RTG


RTG klasyfikacja Maussen


25. Idiopatyczne młodzieńcze złuszczenie głowy k. udowej. Postępowanie


cel - stabilizacja nasady względem przynasady, uniemożliwienie dalszego ześlizgu
- stymulacja wczesnego zarośnięcia chrząstki nasadowej
- duże przemieszczenia - odtworzenie stosunków anatomicznych Obecnie leczenie operacyjne: a) operacje zapobiegające dalszemu złuszczaniu
b) operacje zmniejszające stopień ześlizgu
c) operacje paliatywne  


RTG klasyfikacja Maussen


☿ 0o - stan „przedzłuszczeniowy”
☿ Io - złuszczenie małe, przemieszczenie nasady poniżej 30o
☿ IIo - złuszcz umiarkowane, przemieszczenie 30-60o
IIa - przemieszczenie 30-40o
IIb - 40-50o
IIc - 50-60o
☿ IIIo - złuszczenie duże, przemieszczenie > 60o


Jałowe martwice kości (niedokrwienna martwica nasadowa


idiopatyczny zesp chorobowy, zaburzenia pierwotnie normalnego kostnienia enchondralnego, obumarcie tkanki kostnej i częściowo chrzęstnej.
Najczęściej dzieci i młodzież, występuje w nasadach i odrostkach kości. Etiologia: niejasna; upośledzenie lub przerwanie ukrwienia określonego obszaru tk kostnej. Przyczyny niedokrwienia: wady i anomalie wrodz lub rozwojowe, zaburzenia kostnienia, rozkojarzenia hormonalne lub nerwowe, niedobory wit (ADE), przeciążenie tk kostnej, wielokrotne mikrourazy, jeden wiekszy uraz itp.


Objawy klinicze martwic kości


*wolno narastający ból i małe ↓ zakr ruchów, ustępuje po odpoczynku
*może być utykanie
*temperatura, morfologia, mocz - bz
*pogrubienie zarysów, obrzęk, ↑ ocieplenia


Umiejscowienie jałowych martwic kości:


Kręgosłup: *wyrostek kolczasty kręgu
Kończ. gór: *obojczyk
*wyrostek barkowy łopatki
*głowa k. ramiennej
*podst policzków ręki i stopy (chor Thiemanna)
Miednica: *odrostek k. biodrowej
15
*kolec biodrowy przedni górny
*guzowatość biodrowa
Kończ. dol: *głowa k. udowej (chor Perthesa)
*rzepka
*guzowatość piszczeli (chor Osgooda-Schlattera)
*kość skokowa
*guz piętowy (chor Haglunda)


Przykurcz Volkmanna


Przykurcz ischemiczny Volkmanna kończyny gór (zesp ciasnoty powięziowej kończ. gór)
Przyczyny przykurczu volkmana


niedokrwienie tkanek (niedotlenienie na skutek zaburzeń odpływu krwi żylnej, niedokrwienie tętnicze spowodowane kurczem lub uszkodzeniem t. ramiennej)
→ narastający obrzęk tk przedramienia
→ zaciskanie się dalszych naczyń
→ martwica tkanek. Przedramię - niekorzystna sytuacja gdyż mm głębokie znajdują się w zamkniętej przestrzeni powieziowo-kostnej a to pogłębia niedotlenienie tk nawet przy małym obrzęku.